Projekt partnerski w Małopolsce

Szanowni Państwo,

Do tych z Państwa, którzy mają swoją siedzibę na terenie województwa małopolskiego i planują swoje imprezy w terminach po 31 maja, kierujemy jako Stowarzyszenie Parafiada szczególną propozycję.

W związku z tym, że dofinansowanie z Ministerstwa Sportu nie wystarcza na pokrycie wszystkich potrzeb programu Ruch Rzeźbi Umysł, Serce i Ciało 2016, a chcemy, by imprezy realizowane przez Państwa we współpracy ze Stowarzyszeniem mogły być jak najbogatsze w formie i treści, rozpoczęliśmy poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania dla naszego programu, tak jak to miało miejsce kilka lat temu.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku pn. „Małopolska na sportowo”. Link do ogłoszenia konkursowego. Termin składania ofert upływa 18 marca 2016 r. Kwota przeznaczona na to zadanie to 1 450 000 zł.

Pani Ewelina Harmata z Parafialnego Klubu Sportowego „Jadwiga” wyraziła zgodę na koordynowanie projektu, który zgromadziłby jako partnerów Państwa instytucje. Wyglądałoby to w ten sposób, że PKS Jadwiga byłoby wnioskodawcą, Państwa instytucje partnerami w ofercie wspólnej, zaś Stowarzyszenie Parafiada służyłoby radą przy pisaniu wniosku oraz wkładem rzeczowym (dyplomy, medale, puchary oraz rzeczy zakupione z dotacji z MSiT). Na Państwu jako na Partnerach spoczywałby obowiązek wspólnego przygotowania treści do wniosku oraz zapewnienia wymaganego wkładu własnego (finansowego lub finansowo-osobowego) w wysokości 25% procent wnioskowanej dotacji, lub – inaczej ujmując tę samą kwotę – 20% wartości całego zadania.

Z tej dotacji można by sfinansować takie same kategorie kosztów, jak w przypadku dotacji z Ministerstwa.

Ponadto 5% całości zadania mogą stanowić koszty pośrednie, a więc:

  1. koszty zarządu (m.in. koordynacja projektu, obsługa księgowa projektu);
  2. opłaty administracyjne (np. opłaty za najem powierzchni biurowych);
  3. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę oraz inne media;
  4. usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe;
  5. koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (np. długopisów, papieru, teczek, toneru do drukarek) zużytych na potrzeby projektu;
  6. środki do utrzymania czystości pomieszczeń.

Partnerzy, aby złożyć ofertę wspólną, musieliby spisać umowę oferty wspólnej i załączyć ją do wniosku. Jak to było wspomniane wcześniej, służymy radą na każdym etapie przygotowania oferty. Chciałbym, aby udało się dla Państwa uzyskać dodatkowe finansowanie na poziomie 20 – 25 tysięcy złotych do podziału.

Zapraszam wszystkich do zadawania pytań i przedstawiania swoich pomysłów w związku z tą inicjatywą.

Dodaj komentarz