FESTYN RODZINNY W CZEREMSZE

W dniu 16.05.2017 r. odbył się FESTYN RODZINNY w Czeremsze. Zorganizowany został przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze w ramach projektu „Parafiadowe Imprezy Regionalne 2017”. Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie, ogólnopolskim organizatorem było Stowarzyszenie Parafiada w Warszawie. Impreza rozpoczęła się po oficjalnym otwarciu przez Dyrektor Szkoły, a następnie dzieci wraz z rodzicami i opiekunami rozpoczęły wspólną zabawę prowadzoną przez Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA z Białegostoku. Uczestnicy imprezy oraz zaproszeni goście brali aktywny udział w zabawie, a liczne konkurencje zapewniły wiele radości. W imprezie wzięło udział 210 uczestników, w tym wolontariusze i zaproszeni goście.

Dodaj komentarz