XIII Diecezjalna Parafiada Dzieci i Młodzieży w Płońsku

Dnia 26 maja i 04 czerwca 2017 r. w Płońsku odbędzie się Diecezjalna Parafiada Dzieci i Młodzieży. Organizatorem imprezy jest Parafialny Uczniowski Klub Sportowy MAKSYMILIAN. Na Parafiadę udało się zaprosić Andrzeja Stolpę – Starostę Płońskiego, Andrzeja Pietrasika – Burmistrza Miasta Płońsk, Aleksandra Jarosławskiego – Wójta Gminy Płońsk, Waldemara Kunickiego – Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, Jacka Zawiślińskiego – Dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie – delegatura w Ciechanowie oraz Ks. Grzegorza Jerzego Zakrzewskiego – Pracownika Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej. XIII Diecezjalną Parafiadę Dzieci i Młodzieży swoim patronatem objął Biskup Piotr Libera – Biskup Płocki.  Wszyscy czekają na rozgrywki piłki nożnej, siatkówki plażowej, lekkoatletykę i konkurs muzyczny 26 maja,  a także 04 czerwca na rekreację i rozstrzygnięcie konkurów plastycznych, poetyckich oraz wyłonienie reprezentacji na Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Dodaj komentarz