ROWEROWA GRA MIEJSKA pt. „Zagadkowe Miasto”

3 czerwca 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie odbyła się ROWEROWA GRA MIEJSKA

pt. „Zagadkowe Miasto”. Zawodnicy zwiedzali rowerem miasto by sprawdzić swoją wiedzę na jego temat.

Rozwiązywali zagadki, zaznaczali na mapie i odwiedzali wyznaczone miejsca by rozwiązać zadania.

Gra współorganizowana była przez MOK Bukowno, Stowarzyszenie PARAFIADA i Ministerstwo Sportu i Rekreacji. Celem Gry było przybliżenie jej uczestnikom informacji dotyczących historii miasta Bukowna, a przy tym rekreacja na świeżym powietrzu.  Zadaniem uczestników było poruszanie się po mieście na rowerach pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. W czasie Gry obowiązywał bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Uczestnicy mogli grać indywidualnie lub zespołowo. Każdy uczestnik /drużyna otrzymała kartę do gry z zadaniami do wypełnienia. Zwycięzcą Gry został każdy uczestnik, który odnalazł 11 punktów, a w 12 oddał poprawnie wypełnioną kartę.

Na metę w różnych odstępach czasu szczęśliwie dotarli wszyscy zawodnicy. Tutaj po sprawdzeniu kart nastąpiło wręczenie dyplomów, medali oraz losowanie nagród. Organizatorzy przygotowali także ognisko z kiełbaskami.

 

 

 

 

Dodaj komentarz