Program Parafiadowe Imprezy Regionalne 2019 – pierwsze informacje

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za obecność uczestnikom Spotkania Jesiennego. Wasze merytoryczne uwagi już przyczyniły się do poprawienia jakości naszego Programu.

W związku ze znaczną ilością poprawek, które zasugerowaliście Państwo dla systemu SOWER, zmuszeni jesteśmy nieco oddalić w czasie uruchomienie naboru wniosków. Spodziewamy się zakończyć prace w dniu jutrzejszym, najdalej w czwartek. Otwarcie naboru zostanie ogłoszone w osobnym komunikacie. Ze względu na termin składania wniosków do MSiT nabór będzie otwarty do wtorku, 11 grudnia do godziny 12.00 w południe.

Ogólne zasady zaprezentowane Państwu na Spotkaniu Jesiennym:

Celem Programu jest upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, zwłaszcza z uwzględnieniem rodziny, a także promocja wolontariatu w sporcie.

Zakłada się realizację imprez trzech typów:

 1. Parafiady Regionalne
 2. Rodzinne Święta Sportu (Festyny)
 3. Imprezy Aktywizujące (rajdy, turnieje, memoriały itp.)

Jedna instytucja może wnioskować o dofinansowanie maksymalnie 3 imprez. W ten limit nie wlicza się Parafiada Regionalna.

Kosztorys uwzględnia następujące wydatki:

 1. Materiały:
  1. Drobny sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zdania (UWAGA: ta pozycja kosztorysu może stanowić w części objętej dofinansowaniem maksymalnie 10% wnioskowanej dotacji, tj. każdy 1000 zł wnioskowanej dotacji pozwala zaplanować maksymalnie 100 zł dotacji na tę pozycję)
  2. Dyplomy, medale, puchary
  3. Materiały promocyjne: plakaty, banery, gadżety, celowo zadrukowane koszulki promocyjne – ale nie stroje sportowe ani inna odzież (UWAGA: ta pozycja kosztorysu może stanowić w części objętej dofinansowaniem maksymalnie 10% wnioskowanej dotacji, tj. każdy 1000 zł wnioskowanej dotacji pozwala zaplanować maksymalnie 100 zł dotacji na tę pozycję)
 2. Usługi obce:
  1. Transport osób, urządzeń i sprzętu
  2. Wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu
  3. promocja przedsięwzięcia, wsparcie logistyczne, działania marketingowe
 3. Obsługa
  1. obsługa sędziowska
  2. obsługa techniczna
  3. obsługa medyczna
  4. obsługa instruktorska i ekspercka
  5. obsługa informatyczna
 4. Wyżywienie
 5. Zakwaterowanie
 6. Inne koszty bezpośrednie niezbędne do realizacji zadania. Mogą to być: materiały plastyczne, naczynia jednorazowe, środki czystości, środki opatrunkowe, paliwo do grilla, a także inne niezbędne rzeczy pod warunkiem skonsultowania z koordynatorem.

 

W żadnej pozycji kosztorysu nie można sfinansować nagród z dotacji przekazanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, z wyjątkiem dyplomów, medali i pucharów.

Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w Program Parafiadowe Imprezy Regionalne 2019, ale nie mają jeszcze doświadczenia jako Partner Regionalny, serdecznie zapraszamy do konsultacji z koordynatorem Wojciechem Wardaszko pod numerem 505 215 862 lub 728 820 605 oraz mailowo pod adresem wojciech.wardaszko@parafiada.pl

Dodaj komentarz