XIV Diecezjalny Turniej Szachów Rodzinnych

   W dniu 25 listopada 2018 roku w gościnnym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czeremsze odbył się XIV Diecezjalny Turniej Szachów Rodzinnych.

        Na turniej przybyło 20 rodzin (40 osób) z: Małkini, Siedlec, Grabowca, Czeremchy, Sarnak, Białegostoku, Kleszczel, Kuzawy, Narewki, Narwi, Dasz, Szepietowa, Łomży.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą na której ksiądz proboszcz przybliżył postać patronki szachów św. Teresy z Avilla.

Turniej rozpoczął Pan Wójt Jerzy Wasiluk, gości przywitała Pani Dyrektor Joanna Gnatowska, sędzia Marek Uściński przedstawił główne zasady turnieju.

Rozegrano 7 rund systemem szwajcarskim po 15 minut dla zawodnika.

Najlepszą rodziną szachową turnieju okazała się rodzina z Małkini Cezary Borowy i Piotr Zawistowski, którzy zdobyli komplet punktów. II miejsce zajęli dziatek i wnuczek Wojciech Kakowski z Siedlec i Mieczysław Drągowski z Grabowca. III miejsce ojciec i córka Wojciech i Joanna Szymańscy z Sarnak. Gospodarze turnieju zajęli IV miejsce: Jerzy Wasiluk i Gabriel Stepaniuk z Czeremchy.

Najlepsze drużyny otrzymali medale, puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe. Pozostali zawodnicy dyplomy i nagrody rzeczowe,

W trakcie turniej odbył się Festiwal Ciast. Najlepszym ciastem okazał się wypiek Martyny Stańczyk z Czeremchy, drugie miejsce Zbigniewa Dziejmy z Białegostoku, trzecie miejsce wypiek Małgorzaty Ryszczuk z Czeremchy.

Cały turniej gościliśmy ekipę Telewizji Polskiej z programu „Raban”, która nagrywała reportaż z turnieju.

Turniej odbył się dzięki sponsorom, którym składamy podziękowanie: Stowarzyszeniu „Parafiada” im św. Józefa Kalasancjusza, Ministerstwu Sportu i Turystyki, Oliwii Sokołowskiej z Gdyni, Kolei Mazowieckich, PKP PLK z Siedlec, Stefanowi Andrzejowi Bedkowskiemu z Hajnówki.

Organizatorzy dziękują za pomoc w organizacji turnieju: Joannie Gnatowskiej, Milenie Ptasznik, Janowi i Halinie Stańczyk, Monice Aleksiejuk i Anecie Niczyporuk.

Zapraszamy na XV Diecezjalny Turniej Szachów Rodzinnych do Czeremchy w dniu 24 listopada 2019 roku.

Dodaj komentarz