Zbliża się Parafiada w Płońsku

Dnia 24 maja i 09 czerwca 2019 r. w Płońsku odbędzie się XV Jubileuszowa Diecezjalna Parafiada Dzieci i Młodzieży. Organizatorem imprezy jest Parafialny Uczniowski Klub Sportowy MAKSYMILIAN. Na Parafiadę  zaprosiliśmy Elżbietę Wiśniewską – Starostę Płońskiego, Andrzeja Pietrasika – Burmistrza Miasta Płońsk, Aleksandra Jarosławskiego – Wójta Gminy Płońsk,Waldemara Kunickiego – Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, Jacka Zawiślińskiego – Dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie – delegatura w Ciechanowie oraz ks. Marka Wilczewskiego – Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej. XV Jubileuszową Diecezjalną Parafiadę Dzieci i Młodzieży swoim patronatem objął Biskup Piotr Libera – Biskup Płocki.  Wszyscy czekają na rozgrywki piłki nożnej, siatkówki plażowej, lekkoatletykę i konkurs muzyczny 24 maja,  a także 09 czerwca na rekreację i rozstrzygnięcie konkurów plastycznych, poetyckich oraz wyłonienie reprezentacji na Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Dodaj komentarz