Dokumenty programowe 2015

Tu znajdziecie Państwo wzory dokumentów oraz inne przydatne pliki do pobrania.

UWAGA: Wszystkie te dokumenty są chronione prawem autorskim jako własność Stowarzyszenia i mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Organizatorów Regionalnych na potrzeby udziału w ogólnopolskim programie Ruch Rzeźbi Umysł, Serce i Ciało. Nie wolno ich udostępniać osobom trzecim.

Poniższe wzory obowiązują wyłącznie w roku 2015. Nie wolno w żaden sposób zmieniać ich formy – wyjątkiem jest dodawanie nowych wierszy na potrzeby wpisania wymaganych informacji. Nie zastosowanie właściwych formularzy może skutkować nieprzyjęciem rozliczenia.

Aby uzyskać informacje odnośnie prawidłowego korzystania z poniższych dokumentów, należy skontaktować się z koordynatorem programu. Dotyczy to zwłaszcza Organizatorów Regionalnych, którzy nie mogli uczestniczyć w Spotkaniu Wiosennym.

Wzory dokumentów:
Wzór porozumienia oraz załącznika nr 1 nie będzie udostępniony ze względu na indywidualny charakter tych dokumentów.

Załącznik nr 2 do porozumienia – Zestawienie materiałów:

Załącznik nr 3 do porozumienia – Regulamin Parafiad Regionalnych 2015 oraz Rodzinnych Świąt Sportu
Załącznik nr 4 do porozumienia – Deklaracja odnośnie przekazania dotacji

Załącznik nr 5  do porozumienia – Upoważnienie do przetwarzania danych – nie będzie udostępniony. Aby takie upoważnienie uzyskać, należy skontaktować się z koordynatorem programu. Dotyczy tych Organizatorów, którzy środki z dotacji przeznaczyli na koszty obsługi.

Sprawozdanie merytoryczne
Rozliczenie rzeczowo-finansowe
Zestawienie faktur i lista zleceniobiorców
Notatka z Parafiady
Notatka z Festynu
Protokół z wyłonienia najlepszej reprezentacji
Karta zwycięskich reprezentacji
Skład komitetu organizacyjnego
Ankieta uczestnika Parafiady
Ankieta uczestnika Festynu

Dla tych z Państwa, którzy wykazują koszty obsługi po stronie Stowarzyszenia: Oświadczenie Zleceniobiorcy.
Uwaga – wypełnione Oświadczenia trzeba koniecznie przesłać najpóźniej na 7 dni przed imprezą do Stowarzyszenia w celu sporządzenia umów. Informacja o tym wymogu została wysłana do Państwa razem z porozumieniami i pozostałymi dokumentami.

Ponadto udostępniamy:

Zasady rozliczeń
Zalecenia odnośnie treści informacyjnych
Kryteria Konkursu na Najlepszego Organizatora Parafiady Regionalnej 2015
Zestaw plików graficznych z tegorocznym logotypem programu – UWAGA: te pliki są chronione prawem autorskim i nie wolno ich w żaden sposób przerabiać.
Logotyp Stowarzyszenia Parafiada – również nie wolno go przerabiać.

Dodaj komentarz