Materiały programowe 2017

Szanowni Państwo,

podczas Spotkania Wiosennego Partnerów Regionalnych zostały przedstawione materiały programowe programu Parafiadowe Imprezy Regionalne. Zapraszamy wszystkich, zwłaszcza osoby nieobecne na Spotkaniu do zapoznania z poniższym wpisem.

Obowiązki informacyjne

Logotyp Programu Parafiadowe Imprezy Regionalne 2017

Logotyp Ministerstwa Sportu i Turystyki

Logotyp Stowarzyszenia Parafiada

Banner Roku Kalasantyńskiego

Podziękowanie – wzór 

Dyplom – wzór

Poniżej zamieszczone zostają wzory dokumentów niezbędnych do rozliczenia imprezy

Wzór rozliczenia rzeczowo – finansowego

Zestawienie faktur

Wzór sprawozdania merytorycznego

Wzór notatki z Imprezy ProAktywnej

Wzór notatki z Festynu (Rodzinnego Święta Sportu)

Wzór notatki z Parafiady

Protokół

Protokół – załącznik

Kwestionariusz osobowy dla zleceniobiorców

W związku z realizacją programu niezbędne jest przeprowadzenie ankiet z uczestnikami. Poniżej zamieszczamy wzory.

Ankieta – Festyn

Ankieta – Imprezy ProAktywne

Ankieta – Parafiada