Wytyczne merytoryczne 2016

Szanowni Państwo, Czcigodni Księża,

Poniżej chcielibyśmy przedstawić kilka informacji i wskazówek dla Państwa odnośnie programu Ruch Rzeźbi Umysł, Serce i Ciało na rok 2016 – to jest Parafiad Regionalnych i Festynów Sportowo-Rekreacyjnych, a w tym roku również Memoriały, Turnieje, Rajdy i Biegi jako oddzielne kategorie imprez, pod warunkiem zastosowania się do poniższych wytycznych.

Wytyczne merytoryczne do planowania imprez:

Program Ruch Rzeźbi Umysł, Serce i Ciało 2016 będzie jak co roku oparty na Parafiadowej Triadzie. w związku z tym program Państwa imprez powinien zawierać przynajmniej 4 elementy filaru Stadion (konkurencje sportowe i atrakcje aktywizujące), przynajmniej 1 element filaru Teatr (konkursy artystyczne, warsztaty, pokazy itp.) oraz wyraźny akcent filaru Świątynia (Msza Święta, modlitwa otwierająca, dodatkowo konkursy religijne itp.).

Ponadto tegoroczny program, wzorem poprzedniego roku, koncentrować się będzie na rodzinie jako grupie docelowej, ze wskazaniem na drugą grupę docelową: seniorów i osoby po 50 roku życia.

Nie stanowi to dużej różnicy w stosunku do lat ubiegłych jeśli chodzi o Festyny, wystarczy znaleźć sposób na „aktywnego seniora”.

W przypadku Parafiad Regionalnych, w tym roku znów powinny być Parafiadami Rodzin. W praktyce oznacza to, że należy przewidzieć w programie i przeprowadzić konkurencje sportowe obejmujące kategorie wiekowe od najmłodszych aż do seniorów, a także takie konkurencje lub atrakcje, które angażują całe rodziny. Oczywiście klasyfikacja Parafiadowa obejmuje wyłącznie uczestników tych kategorii, które odpowiadają kategoriom wiekowym na 28. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży, to jest uczestników między 10 a 19 rokiem życia.

Celem programu według wytycznych Ministerstwa jest aktywizacja rodzin, osób starszych, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, z uwzględnieniem rodzin wielodzietnych – krótko mówiąc celem na ten rok jest wyciągnąć z domów i zachęcić do zdrowego ruchu tych, którzy zazwyczaj unikają aktywności fizycznej lub mają na nią za mało czasu i ochoty. Wartością dodaną powinno być działanie profilaktyczne przeciw siedzącemu trybowi życia oraz złym nawykom żywieniowym i wynikającej z nich nadwadze i otyłości. Liczymy tu na Państwa pomysłowość, postaramy się także dostarczyć plansze informacyjne przygotowane przez Instytut Żywności i Żywienia.

Druga rzecz, którą priorytetowo traktuje Ministerstwo, to promocja wolontariatu w sporcie. Zachęcamy do angażowania wolontariuszy w swoje imprezy, a także do publicznego wyrażania uznania dla ich pracy.

Karta dla Rodziny II, ulepszona dzięki przekazanym nam uwagom, ma być prostszą, przyjaźniejszą wersją zeszłorocznej broszury aktywizującej rodziny. Będzie to prosty i zdecydowanie krótszy program ćwiczeń i zadań dla całej rodziny, które mają na celu wspierać rozwój każdego z jej członków w duchu Parafiadowej Triady. Mamy nadzieję, że ta nieinwazyjna metoda przekazu znów przyczyni się do podniesienia wartości merytorycznej Festynów.

Mamy również nadzieję, że tegoroczne imprezy regionalne odbędą się z dużym pożytkiem duchowym i fizycznym dla wszystkich, zarówno uczestników, jak i Organizatorów.